top of page

 

  • www.ciz.nl - centrum indicatiestelling zorg. Voor aanvraag van zorg uit de Wlz (Wet Langdurige Zorg)

 

  • www.regelhulp.nl- verwijzer van overheid naar zorg en ondersteuning, zoals aanvragen WMO.

 

  • www.pgb.nl  site van Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget.

 

 

  • www.manere-comfort.nl -Site met hulpmiddelen en comfortproducten ter bevordering van zelfstandig wonen.

 

 

 

 

 

Marleen van Boekel
Bel: 06 1902 6086 
Mail: marleenvanboekel@gmail.com

 

'Mensen noemen mij vaak spontaan en enthousiast.Deze kwaliteiten zet ik graag in om uw leven te veraangenamen'

bottom of page